Doradztwo
PROJEKTY 2005-2002


W tych latach realizowaliśmy, między innymi, poniższe projekty:

Spółka z branży odlewnictwa ciśnieniowego, notowana na GPW
Projekt obejmował: opracowanie analizy rynkowej odlewnictwa ciśnieniowego w Europie i w Polsce, opracowanie analizy branżowej odlewnictwa ciśnieniowego Alu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie, poszukiwanie i przegląd potencjalnych celów inwestycyjnych, prowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi celami inwestycyjnymi w Polsce, ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, przygotowanie rekomendacji, wsparcie klienta we wstępnych negocjacjach.

Zagraniczna spółka inwestycyjna typu venture capital
Projekt obejmował: ciągłą współpracę w zakresie analiz rynkowych i branżowych (branża materiałów złącznych, odzieżowa, bhp), poszukiwanie celów inwestycyjnych, ocena inwestycji, ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, prowadzenie wstępnego due diligence.

Spółki z branży metalowej (hale, obiekty przemysłowe, kontenery)
Projekt obejmował: opracowanie business planu restrukturyzacyjnego spółek powiązanych kapitałowo i osobowo w celu negocjacji tzw. trudnych kredytów z bankami oraz studium ewentualnej fuzji spółek. Banki zaakceptowały restrukturyzacje kredytów.

Spółka prowadząca sieć restauracji franczyzowych w Polsce
Projekt obejmował: opracowanie planu finansowego rozwoju nowego konceptu restauracyjnego. Opracowanie planu finansowego MBO. Plan został zaakceptowany przez instytucję finansującą MBO.

Szkoła językowa
Projekt obejmował: opracowanie planu finansowego rozwoju, usprawnienie procedur zarządzania finansowego i przegląd działalności firmy.


W tych latach realizowaliśmy, jako podwykonawca, między innymi, poniższe projekty:

Projekt Phare PL0101.07.01 „Prywatyzacja podmiotów komunalnych”
Projekt Phare i Ministerstwa Skarbu Państwa mający na celu przygotowanie do prywatyzacji lub prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych. Współpraca w ramach prac konsorcjum Doradca Consultants Ltd. Gdynia.

Nasz udział w projekcie obejmował: wypełnianie zadań Regionalnego Opiekuna Projektu w woj. wielkopolskim i lubuskim dla 11 gmin i 12 przedsiębiorstw komunalnych. Opracowanie analiz otoczenia przedsiębiorstw, wypracowanie koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw, warsztaty z przedsiębiorstwami, seminaria dla burmistrzów oraz rad gmin dotyczące koncepcji prywatyzacji, nadzór nad opracowaniem dokumentacji przed-prywatyzacyjnej, współpraca z gminami przy poszukiwaniu inwestora dla przedsiębiorstw, oraz wsparcie gmin i przedsiębiorstw w negocjacjach z inwestorami.

Spółka zależna koncernu zagranicznego z branży elektrycznej (oprzyrządowanie)
Nasz udział w projekcie obejmował: opracowanie części finansowej programu restrukturyzacji spółki (model finansowy) w ramach prac zespołu konsultantów Cap Gemini Ernst & Young.

Nicom Consulting Sp. z o.o.
Projekt obejmował: ciągłą współpracę w zakresie opracowania analiz rynkowych i analiz branżowych (np.: branża szkutnicza, weterynaryjna i alkoholowa), ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego.
Tworzenie stron www.stronki.pl