Doradztwo
PROJEKTY 2007-2006


W tych latach realizowaliśmy, między innymi, poniższe projekty:


Grupa kapitałowa z sektora przemysłowego, notowana na GPW
Projekt obejmował: przegląd finansowo-operacyjny celu do przejęcia (spółka z branży włókienniczej), ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, wycenę celu akwizycyjnego, przygotowanie rekomendacji, negocjacje z właścicielami celu akwizycyjnego w imieniu klienta, wsparcie klienta w procesie akwizycji.

Sieć supermarketów działająca na rynku regionalnym
Projekt obejmował: opracowanie biznes planu i planu finansowego rozwoju dla jednej ze spółek sieci w celu uzyskania finansowania rozwoju za pomocą kredytu bankowego. Bank zaakceptował przedstawiony biznes plan i sfinansował projekt inwestycyjny spółki.

Spółka z branży chłodnictwa i cynkowania ogniowego należąca do grupy kapitałowej notowanej na GPW
Projekt obejmował: opracowanie analizy rynkowej i analizy branżowej cynkowania ogniowego w Polsce, poszukiwanie i przegląd potencjalnych celów inwestycyjnych, ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, przygotowanie rekomendacji dla akcjonariuszy, wsparcie klienta we wstępnych negocjacjach.


W tych latach realizowaliśmy, jako podwykonawca, między innymi, poniższe projekty:

Spółka budowlano-developerska, notowana na GPW
Nasz udział w projekcie obejmował: wyszukiwanie celów do przejęcia z branży budowy dróg i mostów, dokonywanie wycen spółek do przejęcia, prowadzenie wstępnych rozmów z właścicielami potencjalnych celów do przejęcia.

Spółka budowlano-montażowa z przemysłowej grupy kapitałowej notowanej na GPW.
Nasz udział w projekcie obejmował: wyszukiwanie celów do przejęcia, dokonywanie wycen spółek do przejęcia, prowadzenie wstępnych rozmów z właścicielami celów do przejęcia, nadzór nad procesem due diligence spółki z branży konstrukcji stalowych (suwnice i dźwignice), wsparcie klienta w procesie negocjacji cenowej.

Spółka z branży chemicznej, notowana na GPW
Nasz udział w projekcie obejmował: prowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi celami do przejęcia, w tym ze spółkami zagranicznymi (Belgia, Wielka Brytania), dokonywanie wstępnych wycen spółek do przejęcia, oraz wsparcie w procesie wstępnych negocjacji.

Spółka usług medycznych z grupy kapitałowej notowanej na GPW
Nasz udział w projekcie obejmował: dokonanie wyceny przed-transakcyjnej nabywanej spółki metodą porównawczą.

Fabryka łożysk tocznych
Nasz udział w projekcie obejmował: opracowanie raportu dotyczącego zwrotu na inwestycji polegającej na wprowadzeniu systemu ERP, na potrzeby podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą spółki.

Spółka zależna zagranicznego koncernu FMCG, produkcja spożywcza
Nasz udział w projekcie obejmował: wyszukanie potencjalnych przejmujących, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych kupujących, wsparcie klienta w procesie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Tworzenie stron www.stronki.pl