Doradztwo
PROJEKTY 2008


W tym roku realizowaliśmy, między innymi, poniższe projekty:

Grupa kapitałowa z sektora przemysłowego, notowana na GPW
Projekt obejmował: opracowanie analizy rynkowej i analizy branżowej sektora konstrukcji stalowych, poszukiwanie i przegląd potencjalnych celów inwestycyjnych, ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, wstępną wycenę wybranych celów akwizycyjnych, oraz przygotowanie rekomendacji, docelowo wsparcie w procesie akwizycji.

Grupa kapitałowa z sektora przemysłowego, notowana na GPW
Projekt obejmował: poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla dwóch spółek zależnych grupy kapitałowej, przygotowanie rekomendacji, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych kupujących, wsparcie w procesie sprzedaży.

Spółka z branży chemicznej, notowana na GPW
Projekt obejmował: Przygotowanie koncepcji biura zarządu grupy kapitałowej, w tym: opracowanie struktury biura, koncepcji rozwoju biura wraz z rozwojem grupy kapitałowej, określenie funkcji działów biura, struktury zatrudnienia, profili zawodowych pracowników, itp.

Inwestor prywatny
Projekt obejmował: Przygotowanie koncepcji parku biotechnologicznego (biomedycyna), w tym: opracowanie struktury parku biotech, koncepcji rozwoju parku, określenie funkcji parku, określenie zadań potencjalnych partnerów, określenie źródeł finansowania, itp. wsparcie inwestora we wstępnych rozmowach z partnerami branżowymi i finansowymi, w tym partnerami zagranicznymi (Niemcy).

Inwestor prywatny
Projekt obejmował: Przygotowanie koncepcji parku zdrowotno-medycznego, w tym: opracowanie struktury parku, koncepcji rozwoju parku, określenie funkcji medycznych i turystycznych, określenie zadań potencjalnych partnerów, określenie źródeł finansowania, itp. wsparcie inwestora we wstępnych rozmowach z partnerami branżowymi i finansowymi.


W tym roku realizowaliśmy, jako podwykonawca, między innymi, poniższe projekty:

Spółka z branży usług dla budownictwa, notowana na GPW
Nasz udział w projekcie obejmował: prowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi celami do przejęcia, w tym ze spółkami zagranicznymi (Niemcy, Chorwacja), dokonywanie szacunkowych wycen spółek do przejęcia, wsparcie w procesie wstępnych negocjacji.

Spółka usług galwanizerskich
Nasz udział w projekcie obejmował, między innymi: przeprowadzenie procesu due diligence w zakresie biznesowym i finansowym, opracowanie raportu z due diligence dla właściciela spółki wraz z rekomendacją opcji strategicznych.

Spółka wdrażająca systemy ERP
Nasz udział w projekcie obejmował: opracowanie raportu dotyczącego zwrotu na inwestycji polegającej na wprowadzeniu systemu ERP na potrzeby podjęcia decyzji przez akcjonariuszy grupy kapitałowej będącej klientem dostawcy rozwiązania ERP.

Nowo powstałe spółki energetyczne

Nasz udział w projektach obejmował: opracowanie kompletnych biznes planów uruchomienia farm wiatrowych w Polsce na potrzeby pozyskania finansowania w formie kredytu z banku komercyjnego oraz dotacji i kredytu z NFOŚiGW. Biznes plany zostały zaakceptowane przez instytucje finansujące.
Tworzenie stron www.stronki.pl