Doradztwo


ANALIZY BRANŻOWE, RYNKOWE, KONKURENCJI


Proponujemy Państwu profesjonalne opracowanie:

  • Analizy rynkowej, którą sporządzamy od strony popytowej (analiza odbiorców), koncentrując się na produktach i ich nabywcach, oraz na procesach wpływających na popyt.

  • Analizy branżowej, którą sporządzamy od strony podażowej (analiza dostawców), koncentrując się na firmach, ich strukturze, oraz koncentracji, np. geograficznej, a także na procesach wpływających na podaż.

  • Analizy konkurencji, którą sporządzamy od strony sektorowej (producentów i/lub usługodawców), koncentrując się na firmach i ich kondycji, podstawowych danych o firmach, oraz na sposobach konkurowania.

    W naszych opracowaniach
  • wykorzystujemy zarówno pierwotne jak i wtórne źródła danych
  • zamieszczamy krótkoterminową (na najbliższe lata) prognozę rozwoju,
  • zazwyczaj zamieszczamy komentarz wskazujący długoterminowe tendencje rozwoju

  • Tworzenie stron www.stronki.pl