Doradztwo


BIZNES PLANY


Proponujemy profesjonalne opracowanie dla Państwa firmy

Biznes planu, w którym:
 • przedstawiamy plany Państwa firmy konkretnie i jasno, a przede wszystkim, przekonywająco
 • eksponujemy silne strony przedsięwzięcia, ale również
 • wskazujemy na jego słabe strony,
 • opisujemy stan bieżący firmy, jej zamierzenia, oraz istniejące potrzeby finansowe,
 • opracowujemy plan finansowy, stanowiący rdzeń biznes planu
 • prezentujemy rezultaty i przyszłe perspektywy,
 • nie stosujemy zasady "papier wszystko wytrzyma".

Nasz biznes plan
przygotowujemy w taki sposób, aby:
 • wyczerpująco opisywał planowane przedsięwzięcie,
 • zawierał informacje niezbędne do oceny firmy,
 • określał wielkość finansowania i przedstawiał spodziewane efekty,
 • zachęcał bank lub inwestora do zainwestowania środków,
 • wyróżniał się czytelnością i podkreślał istotne zagadnienia,
 • miał strukturę dostosowaną do swojego przeznaczenia.

Tworzenie stron www.stronki.pl