DoradztwoPRZEGLĄD FIRMY (tzw. Due Dilligence)


Proponujemy Państwu współpracę w zakresie profesjonalnego przeglądu firmy.

Przegląd firmy jest, przede wszystkim, narzędziem weryfikacji posiadanych informacji o firmie, która jest, np. celem przejęcia, i podjęcia przez Państwa ostatecznej decyzji o jej przejęciu.

Przegląd firmy wykonujemy dla Państwa w celu:
  • weryfikacji wyników finansowych,
  • oceny działalności operacyjnej,
  • uzyskania maksimum informacji i danych o firmie.
Przegląd firmy pozwala na:
  • weryfikację i ustalenie Państwa ostatecznego szacunku wartości firmy,
  • potwierdzenie posiadanych informacji o działalności operacyjnej firmy ;
  • potwierdzenie istnienia zakładanych korzyści z przejęcia,
  • weryfikację realności realizacji zakładanych celów przejęcia.

Tworzenie stron www.stronki.pl