Doradztwo


PROWADZENIE LUB WSPOMAGANIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO


Proponujemy Państwu profesjonalną współpracę w zakresie:

Prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad Państwa firmami lub wspierania Państwa w prowadzeniu takiego nadzoru.

Inwestorom, akcjonariuszom i udziałowcom spółek, oczekującym profesjonalnego wsparcia w nadzorze właścicielskim nad spółkami, stawiamy do dyspozycji naszych współpracowników.

Nasi konsultanci lub współpracownicy, wykorzystując własne doświadczenia, mogą:
  • pracować jako członkowie rad nadzorczych spółek
  • wspierać, jako doradcy, w oczekiwanym przez Państwa zakresie, zarządy spółek
  • wspierać, jako doradcy, udziałowców i akcjonariuszy spółek
  • sprawować stały monitoring bieżącej operacyjnej działalności  zarządów spółek
  • sprawować nadzór nad realizacją przez zarząd spółki określonych celów strategicznych
  • opracować niezależne oceny i rekomendacje, wynikające z bezpośredniego nadzoru
  • znajdować rozwiązania alternatywne do przedstawionych przez zarząd spółki

Tworzenie stron www.stronki.pl