Doradztwo
PROJEKTY 2009


W tym roku realizujemy, między innymi, poniższe projekty:


Spółka z branży urządzeń dla przemysłu energetycznego
Projekt obejmuje, między innymi: określenie potencjalnych inwestorów, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych kupujących, wstępne negocjacje z kupującymi, wsparcie klienta w procesie negocjacji i sprzedaży.

Spółka z branży budowlano- drogowej
Projekt obejmuje, między innymi: określenie potencjalnych kupujących dla spółki zależnej, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych kupujących, wstępne negocjacje z kupującymi, wsparcie klienta w procesie sprzedaży.

Spółka z branży budowlano- montażowej
Projekt obejmuje, między innymi: określenie potencjalnych inwestorów dla Spółki, przygotowanie rekomendacji, przygotowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów, nadzór nad przeprowadzeniem due diligence przez inwestora, wsparcie klienta w procesie negocjacji i sprzedaży.

Zagraniczna firma doradcza w zakresie fuzji i przejęć firm przemysłowych
Projekt obejmuje: stałą współpracę w zakresie poszukiwania inwestorów i celów inwestycyjnych, przegląd potencjalnych celów inwestycyjnych (np.: środki ochrony roślin, środki smarne), ocena ryzyka inwestycyjnego i biznesowego, prowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi celami inwestycyjnymi, docelowo wsparcie w procesie negocjacji transakcji.


W tym roku realizujemy, jako podwykonawca, między innymi, poniższe projekty:


Spółka z branży relokacji zakładów przemysłowych
Nasz udział w projekcie obejmuje: wyszukiwanie celów do przejęcia, dokonywanie szacunku wycen spółek do przejęcia, prowadzenie wstępnych rozmów z właścicielami celów do przejęcia, przygotowanie propozycji struktury transakcji, docelowo wsparcie klienta w procesie negocjacji.

Spółka z branży usług medycznych
Nasz udział w projekcie obejmuje: przygotowanie biznes planu rozwoju Spółki na lata 2009 - 2018, prowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi kredytodawcami, przygotowanie propozycji struktury finansowania, docelowo wsparcie klienta w procesie negocjacji.

Spółka z branży usług medycznych
Nasz udział w projekcie obejmuje: określenie potencjalnych inwestorów dla Spółki, wsparcie inwestora w procesie negocjacji i sprzedaży.
Tworzenie stron www.stronki.pl