DoradztwoWSPÓŁPRACA


Ponieważ chcemy:
 • jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości,
 • oferować naszą wiedzę i doświadczenie wszystkim, którzy zamierzają z niej skorzystać;
Ponieważ wiemy, że:
 • razem możemy lepiej,
 • razem umiemy więcej;
Poszukujemy kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą, które
 • działają jako niezależni doradcy lub eksperci,
 • nie są konsultantami, a chciałyby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w określonej branży;
Poszukujemy kontaktu z firmami skłonnymi zaakceptować nas jako swoich partnerów, które
 • działają w szeroko pojętym konsultingu biznesowym,
 • działają w konsultingu środowiskowym,
 • są kancelariami prawnymi,
 • są kancelariami podatkowymi,
 • są biurami rachunkowymi,
 • działają w innych dziedzinach, a moglibyśmy im coś zaoferować;

Liczymy na
Państwa sugestie i propozycje.

Prosimy o kontakt: biuro@vcpartner.pl

Zapraszamy do współpracy!


Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) zapewniamy pełną poufność przekazanych danych oraz gwarantujemy że zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu nawiązania współpracy i nie będą one udostępniane osobom trzecim.
Tworzenie stron www.stronki.pl