WSPÓŁPRACOWNICY


Dariusz Fengier jest niezależnym konsultantem, współpracującym z VenCap Partner.

W VenCap Partner Dariusz Fengier specjalizuje się w restrukturyzacjach, analizach finansowych i przeglądach finansowo – operacyjnych, a także w doradztwie w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu kryzysowym.

Posiada 11 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami, w tym finansami firm, w zarządzaniu kryzysowym firmami (restrukturyzacje), 4 lata doświadczenia w bankowości (Kredyt Bank, Rabobank), oraz 4 lata w księgowości (Prima S.A., Orient s.c., Avicon sp. z o.o.).

Był członkiem zespołów zarządzających takich firm jak: Orpasz sp. z o.o., Alpex-Karlino S.A., Biuro-Styl sp. z o.o., Metalplst - Systemy Budowlane sp. z o.o.

W ramach własnej działalności prowadził projekty dla firm z sektora MSP dotyczące finansowania rozwoju firm, głównie ze środków funduszy UE, rozwijania nowych rodzajów działalności firm, oraz restrukturyzacji firm.Andrzej Głuchowski jest niezależnym ekspertem współpracującym z VenCap Partner.

W Ven Cap Partner specjalizuje się w restrukturyzacjach, business development, doradztwie transakcyjnym oraz jest ekspertem w zakresie rynku telekomunikacyjnego.

Posiada 18 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej oraz 3 lata doświadczenia w inwestycjach kapitałowych.

Pracował dla takich firm telekomunikacyjnych, jak US West, Denver, USA, US West Polska, był dyrektorem finansowym alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, zarządzał alternatywną spółką telekomunikacyjną w Rosji (New Direct Net) i przeprowadził jej restrukturyzację i sprzedaż.

Jako niezależny ekspert ds telekomunikacji współpracował z firmą Avon Cosmetics Poland, doprowadzając do podpisania, pierwszej dla Avon, Inc. i Orange Polska, umowy MVNO a następnie uruchomienia MyAvon.

Andrzej Głuchowski był również dyrektorem inwestycyjnym w funduszu „venture capital” Pionier Investment Poland.
Tworzenie stron www.stronki.pl