DoradztwoWYCENY


Proponujemy opracowanie dla Państwa niezależnej profesjonalnej wyceny firmy.


Wycena przedsiębiorstw jest istotnym dla Państwa narzędziem oceny jej wartości przy:
  • transakcjach kupna-sprzedaży oraz innych podobnych jak fuzje, podziały, itp.;
  • restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstwa, jak np. podwyższenie kapitału;
  • finansowaniu przedsiębiorstwa kapitałem,
  • rozważaniu wprowadzenia spółki na GPW,
  • określeniu wartości posiadanych pakietów udziałów lub akcji;
  • ocenie zarządzania przedsiębiorstwem.
Posiadamy doświadczenie i umiejętności w wycenach firm, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów i akcji, różnymi metodami.

Specjalizujemy się w wycenach przedsiębiorstw metodami:
  • porównawczymi, w których podstawę wyceny stanowią wyniki finansowe (np. zysk netto, zysk operacyjny, wartość sprzedaży, itp.);
  • dochodowymi, jak tzw. DCF, w której podstawę wyceny stanowią przyszłe przepływy pieniężne.
Nasi konsultanci, na życzenie, uczestniczą jako doradcy w negocjacjach lub innych pracach związanych z przygotowaną przez nas wyceną.

Tworzenie stron www.stronki.pl